Прием

В А Ж Н О  !

През учебната 2021-2022 година от І клас стартира “IT академия – Кибермечтатели”.

В А Ж Н О  !

ЧСУ “Мечтатели” обявява прием в V клас за паралелка с интензивно изучаване на английски език и допълнителни езици – руски и испански.

ЧСУ „Мечтатели“ е институция, чийто образователен модел е
основан на стил и уникалност.

Стил в:

 • образователната концепция – високо ниво на подготовка, широкоспектърност на учебните предмети и гъвкавост в организацията на училищното ежедневие;
 • възпитанието – емоционална интелигентност и училищно ежедневие без стрес;
 • отношенията – уважение, взаимност, зачитане личността на ученика;
 • дизайнерска заобикаляща среда.

Уникалност:

 • брандирани образователни програми:
  • „Да научим учениците да учат“ – иновативна платформа насочена към развиване уменията на учениците за самоподготовка, концентрация, внимание и памет;
  • „Кибермечтатели“ – дългосрочен проект с ВСУ „Черноризец Храбър“. Разработена програма и обучение тип STEAM със съдържателен фокус върху киберсигурност, кодиране и програмиране с цел развиване на личностните компетентности и социални умения на учениците;
 • педагогически екип – изявени и обществено разпознаваеми личности и творци.

ЧСУ МЕЧТАТЕЛИ

обявява прием
за учебната 2021/2022 година

НАЧАЛЕН ЕТАП – І – ІV клас

Какво предлагаме:

 • Целодневна организация;
 • Професионална педагогическа грижа за всеки ученик – по двама взаимозаменяеми преподаватели на всяка паралелка;
 • Интензивно обучение по английски език и/или изобразително изкуство;
 • Изучаване на втори чужд език – руски от ІІ клас;
 • Работа по програмите за Кеймбридж сертификати – Starters, Movers и Flyers;
 • Занятия по образователната платформа – Да научим учениците да учат;
 • Дейности по проекта – Кибермечтатели;
 • Фокус към обучението по български език и математика – работа на различни скорости;
 • Допълнителни занимания включени в учебната програма – китайски език, танци и спорт;

*     *     *

 • Извънкласни занимания с допълнително заплащане – плуване, шах, айкидо, йога, английски език, испански език, футбол, модерен балет, музикален инструмент.

 

Процедура по прием на новозаписани ученици:

 1. Среща с родителите/настойниците на ученика за обсъждане на подробности по приема.
 2. Среща с ученика в присъствието на родител/настойник и комисията по прием с цел установяване на образователното му ниво.
 3. Попълване на заявление за прием от страна на законния представител на ученика.
 4. Сключване на договор и предоставяне на необходимите документи.

ВАЖНО! Процедурата за прием се прилага при наличие на свободни места.

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – V – VII клас

Какво предлагаме:

 • Целодневна организация;
 • Образователно-възпитателния процес е подчинен на идеята „учене чрез правене“;
 • Интензивно обучение по английски език и/ или изобразително изкуство;
 • Работа по програмите за Кеймбридж сертификати – KET и PET;
 • Фокус към обучението по български език и математика – работа на различни скорости;
 • Занятия по образователната платформа – Да научим учениците да учат;
 • Дейности по проекта – Кибермечтатели;
 • Допълнителни занимания включени в учебната програма – испански и китайски езици, танци и спорт;

*     *     *

 • Задължителноизбираеми занимания по клубове, застъпени в училищното ежедневие – „Млад журналист“, „В света на математиката“, „Млад изследовател“ и „Танцово вълшебство“ (след кастинг);

    *     *     *

 • Извънкласни занимания с допълнително заплащане –айкидо, йога, английски език, испански език, футбол, модерен балет, фотография, музикален инструмент.

 

Процедура по прием на новозаписани ученици:

 1. Среща с родителите/настойниците на ученика за обсъждане на подробности по приема.
 2. Среща с ученика в присъствието на родител/настойник и комисията по прием с цел установяване на образователното му ниво.
 3. Попълване на заявление за прием от страна на законния представител на ученика.
 4. Сключване на договор и предоставяне на необходимите документи.

ВАЖНО! Процедурата за прием се прилага при наличие на свободни места.

 

Процедура по прием на новозаписани ученици:

 1. Среща с родителите/настойниците на ученика за обсъждане на подробности по приема.
 2. Среща с ученика в присъствието на родител/настойник и комисията по прием с цел установяване на образователното му ниво.
 3. Попълване на заявление за прием от страна на законния представител на ученика.
 4. Сключване на договор и предоставяне на необходимите документи.

ВАЖНО! Процедурата за прием се прилага при наличие на свободни места.