Прием

ЧСУ „Мечтатели“ е едно от първите иновативни училища във Варна.  Иновацията е разработена с цел подобряване концентрацията, паметовите процеси и уменията за ефективна самоподготовка. „Да научим учениците да учат“ е образователна платформа, състояща се от три направления,  насочени към различни класове и етапи на обучение. Съобразена е с личните компетентности и социални умения на обучаемите.

Образователният модел на институцията е „Стил в училище, стил в живота“. Опира се на – стил в образованието, възпитанието, отношенията и заобикалящата среда. Иновативната образователна концепция е разработена на базата на уникален учебен план, разширен педагогически състав от изявени и разпознаваеми личности и успешни начини на преподаване. Усилия насочени към разгръщане потенциала на ученика в спокойна и дружелюбна среда. Реализирано училищно ежедневие без стрес.

За новата учебна 2019/2020 година

ЧСУ МЕЧТАТЕЛИ

организира прием за:

 

НАЧАЛЕН ЕТАП – І – ІV клас

Какво предлагаме:

 • Целодневна организация;
 • Интензивно обучение по английски език и/или изобразително изкуство;
 • Работа по програмите за Кеймбридж сертификати – Starters, Movers иFlyers;
 • Разширено обучение по български език и математика;
 • Допълнителни занимания по танци и спорт, включени в учебната програма;
 • Извънкласни занимания по шах, айкидо, йога, английски и испански език, източни езици, футбол, модерен балет, пиано.

Процедура по записване:

 • Среща интервю между родителите, детето и комисия по прием;
 • Попълване на заявление за прием;
 • Подписване на договор и предоставяне на необходимите за съответното ниво документи.

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Какво предлагаме:

 • Целодневна организация;
 • Образователно-възпитателния процес е подчинен на идеята „учене чрез правене“;
 • Интензивно обучение по английски език и/ или изобразително изкуство;
 • Работа по програмите за Кеймбридж сертификати – KET и PET;
 • Разширено обучение по български език и математика;
 • Допълнителни занимания по танци и спорт, включени в учебната програма;
 • Извънкласни занимания по шах, айкидо, йога, английски и испански език, източни езици, футбол, модерен балет, пиано.

Процедура по записване:

 • Среща интервю между родителите, детето и комисия по прием;
 • Попълване на заявление за прием;
 • Подписване на договор и предоставяне на необходимите за съответното ниво документи.

 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Какво предлагаме:

 • Работа по програмите за сертификати CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE, ADVANCED и PROFICIENCY;
 • Профили с чужд език с интензивно изучаване на:
  • Английски и испански;
  • Немски и английски;
 • Обучение до 15:30 часа.

Процедура по записване:

 • Среща интервю между родителите, детето и комисия по прием;
 • Попълване на заявление за прием;
 • Подписване на договор и предоставяне на необходимите за съответното ниво документи.

Прием по държавно финансиране в съответствие с Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование

публикувано на 14.08.2019 г.