Прием

null

В А Ж Н О  !

За учебната 2021-2022 година, ЧДГ „Мечтатели“ обявява прием на 5 и 6 годишни деца за новосформирани групи с разширено изучаване на английски език и роботика!!!

Прием:

На каква възраст ?

Ако искате да станете част от голямото и топло семейството на частна детска градина “Мечтатели”, детето Ви трябва да е на възраст между 2 и 7 години.
Приемът на децата е организиран в следните възрастови групи:

Първа група “А” – от 2 до 3 години;

Първа група –  от 3 до 4 години;

Втора група –  от 4 до 5 години;

Трета подготвителна група –  от 5 до 6 години с разширено изучаване на Английски език и Роботика;

Подготвителна група –  от 6 до 7 години с разширено изучаване на Английски език и Роботика;

Ние Ви осигуряваме?

 • Целодневна организация на режима от 8:00 до 18:00 ч.;
 • Възпитаване на отговорност, стимулиране на активност и самостоятелност;
 • Толерантно общуване, приятелство, сътрудничество;
 • Обучение по английски език със специалист;
 • Обучение по роботика и програмиране;
 • Организиране на учебно-възпитателната работа така, че децата, които днес са в детската градина, да се реализират в следващите времена като знаещи, можещи и творчески личности с изградени отговорности на основата на задълбочени знания;
 • Постигнати положителни резултати чрез учене и игра, насочени към ограничаване проявите на агресивност в поведението на децата;
 • Допълнителни творчески школи, отговарящи на потребностите на децата и гарантиращи спокойствие и сигурност за родителите!

Кога ?

 • Кандидатстване и подаване на документи и сключване на договор за обучение за новата учебна година   – до края на месец април.
 • Приемът се осъществява след проведена индивидуална среща с родителите и детето по предварително уговорен график.
 • При сключване на договор се заплаща депозит в размер на една месечна такса.
 • За подадени заявления след първи май се изготвя списък на допълнителните кандидати за прием, и в случай на освобождаване на място, се приемат деца от листата на чакащите.
 • С предимство се приемат деца, с братя и сестри в детската градина и училището.

Как?

Можете да получите допълнителна информация на: office@mechtateli.eu  или на телефон  +359 894 613 825

В удобно за Вас време, ще проведем опознавателна среща.

Какви са необходимите документи ?

 1. Писмено заявление от родителите (настойниците) до директора по образец;
 2. Копие от Акт за раждане на детето;
 3. Попълнена Анкетна карта – по образец;
 4. Попълнени Декларации – по образец;
 5. Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
  – Здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  – Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване;
  – Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок, преди постъпване;
  – Медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето е здраво и не е контактно със заразно болни издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване;
  – Отрицателен резултат от васерман на един от родителите – за деца под 3 години.
  – Решение на РЕПЛР към РУО – Варна за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование (ако има такова).