Прием

null

Условия за прием:

В ЧДГ „Мечтатели” записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места. Приемът е организиран във възрастови групи:

 • Първа група – от 2/3 до 4 години;
 • Втора група – от 4 до 5 години;
 • Трета подготвителна група – от 5 до 6 години;
 • Четвърта подготвителна група – от 6 до 7 години.

 

Приемът в ЧДГ „Мечтатели” се извършва след представяне на всички документи и проведено събеседване с родителите и децата.

За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

 1. Писмено Заявление за прием до директора на детската градина по образец.
 2. Попълнена Информационна карта по образец.
 3. Копие от акта за раждане на детето.
 4. Пакет от медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
 • Изследване на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
 • Отрицателен резултат от васерман на един от родителите.
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в детската градина.
 1. Решение на РЕПЛР към РУО – Варна за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование (ако има такова).

 

Сключването на договорите за една учебна година се извършва до края на месец май.