Прием

null

Прием:

На каква възраст ?

Ако искате да станете част от голямото и топло семейството на частна детска градина “Мечтатели”, детето Ви трябва да е на възраст между 2 и 6 години.
Приемът на децата е организиран в следните възрастови групи:

Първа група “А” – “Гъбки” от 2 до 3 години;

Първа група – “Звездички” от 3 до 4 години;

Втора група – “Калинки” от 4 до 5 години;

Трета подготвителна група – “Мечета” от 5 до 6 години;

Подготвителна група – “Зайчета” от 6 до 7 години.

Подготвителна група – “Слънчице“ от 6 до 7 години.

Кога?

 • Кандидатстване и подаване на документи и сключване на договор за обучение за новата учебна година   – до края на месец април.
 • Приемът се осъществява след проведена индивидуална среща с родителите и детето по предварително уговорен график.
 • При сключване на договор се заплаща депозит в размер на една месечна такса.
 • За подадени заявления след първи май се изготвя списък на допълнителните кандидати за прием, и в случай на освобождаване на място, се приемат деца от листата на чакащите.
 • С предимство се приемат деца, с братя и сестри в детската градина и училището.

Как?

Можете да получите допълнителна информация на: office@mechtateli.eu  или на телефон  +359 894 613 825

В удобно за Вас време, ще проведем опознавателна среща.

Какви са необходимите документи ?

 1. Писмено заявление от родителите (настойниците) до директора по образец;
 2. Копие от Акт за раждане на детето;
 3. Попълнена Анкетна карта – по образец;
 4. Попълнени Декларации – по образец;
 5. Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
  – Здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  – Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване;
  – Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок, преди постъпване;
  – Медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето е здраво и не е контактно със заразно болни издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване;
  – Отрицателен резултат от васерман на един от родителите – за деца под 3 години.
  – Решение на РЕПЛР към РУО – Варна за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование (ако има такова).