Да научим учениците да учат

„Да научим учениците да учат“ – иновативна образователна платформа

На 25.03.2019 година се осъществи мониторинг от МОН на ЧСУ „Мечтатели“ в качеството му на иновативно училище.

След направената проверка се констатира, че основните постижения в контекста на иновацията са свързани с повишаване на концентрацията, паметта и критичното мислене, вниманието, креативността, мотивацията за самостоятелно учене. Особено впечатление направи богатството на речниковия запас на учениците, спокойствието, с което задават въпроси и разнообразието.