Училище извън училище

Училище извън училище

Вече повече от месец ЧСУ „Мечтатели“ е „Училище в Облака“. Целият процес в образователната институция се администрира в платформата G Suite на Google. Този факт дава възможност за реализиране на едно модерно дистанционно обучение посредством Виртуални класни стаи. То повишава нивото на общуване между преподавател и ученик, улеснява работата извън традиционната класна стая. В извънредни ситуации и непредвидени ваканции дава възможност нашите ученици да не прекъсват своето обучение и да не губят нищо от учебното съдържание.   Обучение на бъдещето!