Проекти ІVа и ІVб

Проекти ІVа и ІVб

Във връзка с изучавания материал по „Човекът и обществото“, четвъртите класове работиха по проекти на теми „Водата от извора до дома“- ІVа клас и „Пречистване на отпадните води“ – ІVб клас. Разнообразните макети бяха изработени с голям ентусиазъм от ученици и техните  родители.