Нека бъдем толератни и добри

Нека бъдем толератни и добри

В началото на учебната година децата и учителите – Екатерина Захова и Нина Стойчева от група „Мечета“,започнаха работа по проекта – „Нека бъдем толератни и добри“.Основните задачи на проекта са под формата на игра да се възпитат у малките мечтатели умения и нагласи, които не допускат физическо и вербално насилие във взаимоотношенията им. Преподавателите активно работиха за намаляване на съревнователният елемент между децата за сметка на екипната работа в групата.В реализирането на проекта взеха участие и учениците от 4б клас на ЧСУ,, Мечтатели“, Елена Касабова- учител изобразително изкуство ЧСУ ,, Мечтатели” и Калоян Илиев- Kokimoto- учител изобразително изкуство ЧСУ,, Мечтатели”,които помогнаха на малките възпитаници от група „Мечета“ в неговото изработване