За нас

train_1

... там, където всичко започва

ЧОВЕК Е ТОЛКОВА ГОЛЯМ, КОЛКОТО ГОЛЕМИ СА МЕЧТИТЕ МУ!

Частна детска градина “Мечтатели”, град Варна е лицензирана от МОН институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от две годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Обучението в детската градина се осъществява по авторска и иновативна програмна система в съответствие с държавните образователни стандарти.

В Детска градина “Мечтатели” работим за това децата да израснат самостоятелни, мислещи и можещи и разбира се ЗДРАВИ и УСМИХНАТИ.

Основна цел на екипа в Частна детска градина “Мечтатели” е да даде на децата възможността свободно да се разгърнат, без ограничения, чрез иновативната ни авторска програма. Цели се не само усвояване на умения, знания и тяхната устойчивост, но и тяхното практическо приложение.

Основен партньор на детската градина са родителите, които участват активно в процесите на израстване на детето. Това според нас е ключът към успешната формула учител-дете-родител, която разгръща творческия потенциал на децата.

Детската градина полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, социално, емоционално и творческо развитие на децата. Уникалната игрова методика за ограмотяване на деца от две до шест годишна възраст дава възможност интересно, атрактивно и забавно децата да придобиват общи и специфични умения за учене.

В подготвителните групи на детската градина децата овладяват техники за писане и четене като плавен преход към функционална грамотност в начален етап.

Заниманията по английски език са ежедневни, организирани по авторска иновативна програма. Ранният досег с чуждия език дава възможност на децата да се запознаят с един нов свят.Интересът им се провокира от интерактивните форми на обучение, чрез които по забавен и атрактивен начин, овладяват лексикални форми и езикови конструкции.

В обучението си по програмиране и роботика, децата развиват мислене, наблюдателност, концентарция на вниманието. Учебно-възпитателната работа е организирана така, че децата, които днес са в детската градина, да се реализират в следващите времена като знаещи, можещи и творчески личности с изградени отговорности на основата на задълбочени знания по математика, конструиране и технологии.

Детската градина разполага с оборудвана емоционална стая, в която екип от педагог и психолг развиват емоционалната компетентност у децата в предучилищна възраст.

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА “МЕЧТАТЕЛИ” ОСИГУРЯВА:

 • Придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование
 • Подкрепяща среда за ранно откриване на детските заложби и способности и насърчаване на развитието и реализацията им
 • Обучение по английски език
 • Програмиране и роботика
 • Модерни танци
 • Народни танци
 • Целодневна организация на режима -от 08.00 до 18.00 часа
 • Брой на деца в групите от 12 до 16
 • Закуска, обяд и следобедна закуска
 • Медицинско наблюдение
 • Консултации с психолог и логопед
 • Школи по интереси
  • Шах
  • Айкидо
  • Плуване
  • Театрална школа
  • Футбол
  • Школа по рисуване
  • Народни танци
  • Школа “Сръчен многознайко”
 • Транспорт от дома до детската градина и обратно
 • Специализиран пропускателен режим

Всеки ден, в игри и забавления, ние събуждаме детската сензорика, създаваме интелектуални провокации, вълнуваме със средствата на изкуството, стимулираме пълно разгръщане на заложби, способности, таланти.

Практическите занимания, влючени в програмите учат децата на дисциплина и отговорност, които са важни елементи от порастването и формирането на личността!

null

Платформа