Международен проект „Големият лов на растения“

Международен проект „Големият лов на растения“

Тази седмица децата от подготвителната група на Детска Градина – „Мечтатели“ заедно с учениците от ЧСУ“Мечтатели“ засадиха иглолистно дръвче. Инициативата е планирана дейност по Международния проект „Големият лов на растения“ . На тази инициатива учениците демонстрираха завидни знания за растителния свят и различните дървесни видове, а децата от детската градина обогатиха знанията си за тях.
Проектът „Големият лов на растения“, се представлява в България и достига до нас благодарение на Българско движение “Син флаг” Bulgarian Blue Flag Movement.