АСИНХРОННО ОБУЧЕНИЕ В ЧДГ“МЕЧТАТЕЛИ“ ЗА ПЕРИОДА  НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

АСИНХРОННО ОБУЧЕНИЕ В ЧДГ“МЕЧТАТЕЛИ“ ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Мили родители и скъпи приятели на ЧДГ „Мечтатели“,

Изтече още една седмица,през която общувахме с Вас само, чрез съвременните технологии. Дали това е добре или не толкова, само времето може да покаже, но едно е сигурно- НИЕ, учителите и родителите от ЧДГ “Мечтатели“ доказахме за пореден път ,че сме много добър екип и гледаме в една посока, за да осигурим спокойна атмосфера и емоционален комфорт за децата ни. Поради това основни приоритети в работата на нашия педагогически екип в т. нар. дистационна асинхронна форма на обучение са: – Oбразователният процес да бъде интересен и съдържателен за децата; – Да участват с помощта на родителите в разнообразни дейности по желание; – Да изпитват положителни чувства и да им носи удовлетворение; – Да се поддържа директна и индиректна връзка между децата, техните семейства и учителите; – Да се справим с изолацията заедно. Как ще продължим занапред?
  1. 1. Учителите не работят с децата на екран и не провеждат организиран обучителен процес, а само дейности с включване на обрзовтени елементи с игрови характер;
  2. 2. Учителите насочват дейността си в помощ на родителите и усилията им да се занимават съдържателно и активно с децата си у дома. Предлагат се идеи за обогатяване и разнообразяване на заниманията им с децата с полезни материали; създавт се възможности за обмен на идеи между родителите в групата.
  3. 3. Обратната връзка по изпълнение на различните дейности е по желание на родителя – могат да се качват продукти от дейността на децата, отговори на задачи и други по тяхно желание. Дейностите нямат задължителен характер за родителите.
  4. Помощта към родителите може да се изразява в следното: разяснения, препоръки, отговори на задаваните от родителите въпроси, насочване към допълнителни източници на информация за ползване на образователни ресурси в сайтове като „Уча се“, „Новите родители“, ,,Дечица.com‘, канал „Малчуган“ и мн.др., които съдържат занимателни дидактични игри, идеи за конструктивна и приложна работа, изработване на различни материали, идеи за изобразителна дейност, приказки у дома, включване и на др. институции.
Уважаеми родители, благодарим за активността Ви,за това,че сте наши партньори по пътя на израстването на нашите и ваши деца! Уверяваме Ви, че екипът на Мечтатели е  приел своята отговорност и ще продължи да поддържа духа на взаимната подкрепа и добротo сътрудничество. Бъдете здрави!