Училищен вестник

Училищен вестник

Изготвен и издаден от ученическия и преподавателския състав на ЧСУ "Мечтатели"

null

брой 3, уч. 2020/2021 г.

брой 2, уч. 2020/2021 г.

брой 3 от 2020 г.

брой 1 от 2019 г.

брой 3 от 2018 г.

брой 2 от 2018 г.

брой 3 от 2016 г.

брой 4 от 2015 г.

брой 3 от 2015 г.

брой 2 от 2015 г.

брой 1 от 2015 г.

брой 2 от 2014 г.

брой 1 от 2014 г.

брой 1 от 2014 г.

брой 1 от 2019 г.

[flipbook pdf=”https://mechtateli.eu/site/wp-content/uploads/2017/vestnik/2020-03.pdf” title=”Вестник бр. 03 от 2020 г” lightbox=”true” cover=”https://mechtateli.eu/site/wp-content/uploads/2020/05/2020-03.png”]

test