Иновативно училище

null

Иновацията е с четиригодишна продължителност. Стартира през учебната 2018/2019 година и приключва през учебната 2021/2022 година. През първата година година са включени паралелките от ІІ, ІІІ, ІV  и V клас. Последната година от четиригодишния цикъл ще приключи с паралелките от V, VІ и VІІ клас. Реализацията на дейностите свързани с иновацията са планирани да се реализират по следния начин:

2018/20192019/20202020/20212021/2022
ІІ класНаправление 1
І част
Направление 1
ІІ част
Направление 2Направление 3
ІІI класНаправление 1Направление 2
І част
Направление 2
ІІ част
Направление 3
ІV класНаправление 2
І част
Направление 2
ІІ част
Направление 3
І част
Направление 3
ІІ част
V класНаправление 2Направление 3
І част
Направление 3
ІІ част

Иновацията „Да научим учениците да учат“ е образователна платформа, състояща се от три направления насочени към различни класове и етапи на обучение и съобразена с личните компетентности и социални умения.

Направление 1 – „Помня лесно, уча бързо“ е насочено към развиване на концентрацията, вниманието и паметта. Паралелно и усвояване на достъпни техники за учене.

Направление 2„Уча се да уча“ е насочено към усвояване на разнообразни техники за учене с цел оптималната самоподготовка на учениците, класифициране и групиране на информация.

Направление 3„Успешни по време на изпит“ е насочено към усвояване на разнообразни техники за учене с цел оптималната самоподготовка на учениците  и готовността им за успешно справяне по време на изпит.