Прием

За учебната 2019/2020 година

ЧСУ Мечтатели

предлага прием:

 

  • за І класцелодневна организация, интензивно обучение по английски език и/или изобразително изкуство;
  • за V класцелодневна организация, интензивно обучение по английски език и/или изобразително изкуство;

Обучението е насочено към разширяване на подготовката по български език и литература и математика.

  • за VІІІ клас – профил чужд език с интензивно изучаване на:

Първи чужд език – английски;

Втори чужд език – испански.

и

Първи чужд език – немски;

Втори чужд език – английски.