Питали ли сте се къде отива писмото ви, след като го пуснете в кутията?
Е, тази седмица заведохме децата до “сърцето” на Българските пощи – там, където се събират всички наши пратки. В Международната седмица на писмото надникнахме в забързаното ежедневие на една пощенска станция.
Така научихме колко е дълъг пътят на писмото, докато намери своя получател.