147 години безсмъртие

147 години безсмъртие

Учениците от II б клас под ръководството на техните учители Д.Петкова и Д. Костадинова почетоха паметта на Васил Левски, като изработиха проект на тема- „147 години безсмъртие“. След като го представиха, възторжено рецитираха стихове и така всички си спомниха за великото дело на този българин, загинал през студената февруарска нощ.