“Учим и се забавляваме”!

“Учим и се забавляваме”!

Тази седмица в ЧДГ “Мечтатели“ се проведе лайв стримийнг по английски език.
Родителите на децата от подготвителните групи имаха възможност в реално време да проследят педагогическите ситуации по английски език.Малките мечтатели от трета и четвърта подготвителна група заедно с мис Дени показаха,че да учиш английски език е лесно и много интересно.
ЧДГ „Мечтатели“ се реализира като успешен модел на съвременна институция в предучилищното образование, съчетаващ ефективен баланс между традиции и иновации.В детската градина с цел разширяване качеството на предучилищното възпитание и подготовка, се провеждат различни допълнителни форми на обучение, които обхващат децата от всички възрастови групи.Една от най-ефективните и успешни практики е обучението по английски език, което се осъществява по авторска иновативна програма.