Урок по английски в игри

Урок по английски в игри

В детска градина „Мечтатели“ старираха дните на открити ситуации по английски език. Те са тематични и в същото време много разнообразни.  Съобразени са с възрастовите особености на децата.Подчинени са на най-естетствения метод на преподаване и учене чрез  игра. В комбинация с песни и стихотворения на английски език децата лесно усвояват нова и затвърждават стара лексика.По този начин  неусетно усвояват и различни граматични структури. С  игри, песни и забавления премина откритият урок за децата от трета подготвителна група „Мечета” в детската градина . С много голям ентусиазъм те  показаха придобитите знанията и уменията по английски език . Всички деца както и техните родители искрено се забавляваха и се заредиха с положителни емоции. Да учим английски е забавно и лесно.