„Така учим ние – нашето онлайн преживяване“

„Така учим ние – нашето онлайн преживяване“

Измина повече от месец от началото на нашето онлайн обучение.
Задружно се трудихме, а и продължаваме по същия начин, ученици, родители и учители. Сериозно обагатяваме знанията и развиваме уменията по български език, чужди езици, математика, природни науки и др., дори успяваме и да се забавляваме. Образователната платформа позволява многопластова работа, висока ефективност и внедряване на разнообразни техники и ресурси.  

Ще представим резултатите от труда ни в специално подготвена поредица от проекти.

Да започнем сега с „Фабрика за мечтатели“ – с участието на ІV б клас, г-жа Никол Кадийска и родители.
Видео =>