“Така учим ние – нашето онлайн преживяване” – част 4-та

“Така учим ние – нашето онлайн преживяване” – част 4-та

„Любовта на един учител по време на изолация“
“Цялото човечество е изправено пред изпитание. Изпитание е и за нас учителите, на които призванието ни е да сме сред децата. Празните класни стаи, които по принцип са изпълнени с детски гласове, сега са пусти и замлъкнали. Желанието ни е час по-скоро, да сме заедно с децата в класните стаи. Скоро. Много скоро! Обичаме Ви деца!“ Мима Живкова, класен ръководител на ІVа клас https://www.facebook.com/watch/?v=3215096515181368