ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРОГРАМИРАНЕТО

ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРОГРАМИРАНЕТО

STEM е нов подход в обучението, възпитанието и развитието на творческото мислене на децата в предучилищна възраст, който създава умения за решаване на реални проблеми, с умело използване на технологиите. STEAM обучението има изключителни резултати за развитието на децата, защото прави образованието по-интересно.  Oбучението чрез игра и симулиране на реални ситуации е обект на множество образователни принципи. Първи стъпки в програмирането направиха малките мечтатели от групи „Калинки“ и „Слънчице“.Те учиха, програмираха и се забавляваха с помощта на роботи-пчелички. В педагогическите ситуации по математика с помощта на Bee – Bot  затвърдиха знанията си за ориентиране в пространството и количествени отношения .С нетърпение и интерес децата научиха как могат да управлят забавните пчелички, така че да ги отведат в желаната посока и да посочат правилния отговор. Задавайки последователни команди чрез бутоните на гърба на пчелата, децата създадоха програма, която тя изпълнява. По този начин възпитаниците на детската градина направиха своите първи стъпки в света на програмирането. Така се осъществява вид общуване, при което детето управлява пчелата и чрез нейното движение проверява своите умения, коригира командите при нужда и се учи само. Забавното обучение с Bee – Bot освен формиране и затвърждване  знанията по образователните направления на децата, дава възможност за надграждане на пространствената им ориентация и провокира тяхното логическо мислене.
.