Поздравително писмо от университета Кеймбридж за успехите по английски език на ЧСУ „Мечтатели“ на международно ниво

Поздравително писмо от университета Кеймбридж за успехите по английски език на ЧСУ „Мечтатели“ на международно ниво

Dear Cambridge Assessment English Preparation Centre Mechtateli,

We are delighted to count you among our most loyal preparation centres!

Over the last academic year, you have prepared and registered excellent candidates! Despite the difficult times we have all experienced, you continue to prepare excellent candidates for Cambridge English Qualifications; thank you for your hard work! In recognition of your commitment, we are pleased to send you the attached certificate testifying that you are one of our most valuable Preparation Centres!

Best wishes:
B.Aparan
Cambridge University
UK

Уважаеми подготвителен център Мечтатели,
 
За нас е удоволствие да ви включим в нашите най -лоялни центрове за подготовка!
 
През последната учебна година сте подготвили и регистрирали отлични кандидати на английските квалификации на Кеймбридж!  Въпреки трудните времена, които всички преживяхме, Вие продължавате да подготвяте отлични кандидати на английските квалификации на Кеймбридж;  Благодарим Ви за упоритата работа!
 
В знак на признание за вашия труд, ние имаме удоволствието да ви изпратим прикачен сертификатът, удостоверяващ, че сте един от най -ценните ни центрове за подготовка!
 
С Най-Добри Пожелания:
Б. Апаран
Университета Кеймбридж
Великобритания