Пети международен ден на очарованието на растенията

На I-во място в категория хлебни и сладкарски изделия „Приготвено от мен“ се класириха “ учениците от IXа клас, които под ръководството на своя преподавател по Биология и здравно образование – Магдалена Григорова, направиха тематична торта.
Събитието беше отразено от много регионални медии.
Да закрият програмата с техния танц „Сеитба“ бяха избрани Ванеса Янкова – VI а клас, Моника Тончева, Тиана Великова и Маргрета Герджикова – VII а клас