На улицата е опасно

На улицата е опасно

От 01.11.2019г. до 23.11.2018г. в ЧДГ “Мечтатели“ ,се проведоха ежегодните ” Дни за безопасно поведение на улицата ” . Образователният проект , по който екипът на Mечтатели тази учебна година работи е под името – „На улицата е опасно”. Като разучаваха забавни познавателни и отборни игри, интерактивни модели за ориентиране в звуковите сигнали на улицата,практически упражнения за адекватното поведение на улицата,изработване на макети на улици и сгради, песни, гатанки и стихотворения, малките мечтатели затвърдиха знанията си за ориентиране в реална пътна ситуация и възприемане на пътната обстановка. Всичко това се случи в двора на детската градина и „Улица Мечтатели“ ,чиято основна цел е децата да придобият конкретни представи за участниците в движението,светлините на светофара , съдържанието на достъпни пътни знаци и основни правила за безопасно движение.