Кибермечтатели

Кибермечтатели

Стартира съвместният проект на ЧСУ “Мечтатели” и Катедра “Информатика и информационни технологии” към ВСУ “Черноризец Храбър”.Учениците от ІV до ХІІ клас ще бъдат обучавани по специално разработена за тях програма. Проектът е планиран да се реализира в рамките на 5 години.