Денят на Земята

Денят на Земята

Денят на Земята е една от инициативите, в които учителите от ЧДГ „Мечтатели“ се включват с цел насърчаване на подрастващите, техните близки и всички хора за предприемане на действия насочени към опазване и съхранявне живота на нашата планета. Екипът на детската градина обръща голямо внимание на екологичното образование на децата,които от малки трябва да бъдат мотивирани да ценят природата. В условията на дистанционно обучение 22 април – Денят на Земята бе отбелязан с разнообразни дейности,заложени в дистанционната и асинхронна форма на обучение, чрез които учителите припомниха какви са опасностите за природата и за нас като част от нея.Какви грижи биха могли да полагат децата за опазването на нашия общ дом – Земята . В предложените дидактични материали, песни, приказки, стихотворения, творчески проекти, бе отделено голямо внимание на грижата за растенията, разделното събиране на отпадъци, опазването на горите, опазване чистотата на водите и на въздуха. А деца и родители с радост и благодарност откликнаха на предложените идеите и ни показаха Земята през своите очи. Благодарим Ви мили родители,че ни подкрепяте и сте част от голямото семейство на Мечтатели!