Да спасим едно дърво

Да спасим едно дърво

През изминалата седмица екипът на детска градина „Мечтатели“ традиционно организира акция за събиране на хартия под наслова „Да спасим едно дърво“.В инициативата активно се включиха и родителите на малките мечтатели.Децата бяха запознати от своите учители с потребността от събиране на отпадъчна хартия и нейното повторно използване след специална преработка – рециклиране.Предаването на хартия е малка част от дейностите свързани с проекта „Големият лов на растенията“,в който участват децата от детската градина. Основна цел на проекта е полагането на основи за екологична култура и екологично възпитание у децата.