БЛАГОДАРНОСТ

БЛАГОДАРНОСТ

„Здравейте, г-жо Момчева!
 

Искам да изкажа благодарността си към Вас и Вашия екип от учители, които в тази трудна обстановка успяхте да се справите блестящо! Осъзнавам труда, който всеки един от Вас полага, както по време на онлайн уроците, така и самата подготовка за тях. Със сигурност на учителите им отнема много време изготвянето и представянето на материала в разбираем и интересен за учениците вид под формата на презентации. Децата учат и според мен им е много интересен начина на представяне на уроците.

 

По-специално искам да благодаря на всички учители,обучаващи VIА клас!

  С големи благодарности към Вас и целия екип на ЧСУ Мечтатели!   От все сърце Ви желая светли Великденски празници! Бъдете здрави и благословени!
С признателност, Антонина Михайлова“