БЛАГОДАРНОСТ

БЛАГОДАРНОСТ

  „Здравейте, г-жо Момчева,
Казвам се Веска Трайкова и съм родител на Мартин Трайков от 2б клас. Тенденция е да се дава негативна обратна връзка и да се коментира само какво не ни харесва и какви възражения имаме… Но аз съм на мнение, че трябва да се дава гласност и на положителната обратна връзка, когато сме благодарни и признателни! Имах желание да споделя мнението си на една от родителските срещи проведени от Вас, но поради настъпилите обстоятелства, ще го напиша тук.
Искам да изкажа огромни благодарности и признателност към г-жа Деляна Петкова! Още в първи клас тя беше човека, който оказа подкрепа на Марти и благодарение на нейната всеотдайност,той започна да ходи с желание на училище. Изключително съм Ви благодарна ,че сте поверили децата ни на този млад преподавател! Тя работи с децата с такава всеотдайност и огромно желание и дори 20-годишен стаж не могат да се равнят с преподаване идващо от сърцето. Станах свидетел на това старание, подход и отлични умения и по време на онлайн обучението т.к. през по-голямата част от времето съм слушател. Тя отделя изключително внимание на всяко едно дете! Работи с желание и влага много във всичко,което прави! Не мисля, че бих поверила детето си на друг преподавател с тази увереност и спокойствие, които г-жа Деляна Петкова изгради в мен!
Благодаря Ви! . С уважение: Веска Трайкова“