Английски език в игри

Английски език в игри

В седмицата на езиците,децата от подготвителните групи заедно с техния учител по английски език Деница Бонева показаха пред своите родители колко полезно и забавно е изучаването на чужд език . На поредния открит урок в детската градина, бъдещите първокласници демонстрираха знания и умения по английски език, които те ще продължават да надграждат и развиват и занапред: – да представят кратка информация за себе си; – да отговарят на въпроси: – да назовават и определят дните от седмицата; – да назовават цветове, числа, геометрични фигури; – да разпознават букви от английската азбука като ги съотнасят към съответните думи. Демонстрираните методи и похвати са неразделна част от обучението по английски език в ЧДГ „Мечтатели”. Те осигуряват необходимият подходящ контекст, чрез който децата повтарят и усвояват материала неусетно в хода на игри, песни, драматизации и други дейности от ежедневието. Да учиш английски език е много интересно,забавно и лесно!